• Pastrami 80g

  £3.85
 • Coppa 80g

  £3.40
 • Speck 80g

  £3.50
 • Bresaola 80g

  £5.45